הצעות להקניית השיר

מכיוון שלמילות השיר יש מסר חזק וברור המתקשר באופן ישיר לחיינו כאן בארץ, אפשר להתחיל בהקניית השיר באמצעות קריאת הטקסט עם ילדי המקהלה ודיון עליו. שאלות / משימות מנחות: סמנו בטקסט בצבע מסוים את כל המילים שלהן קונוטציה חיובית לדעתכם; סמנו בטקסט בצבע אחר את כל המילים שלהן קונוטציה שלילית לדעתכם; האם יש איזון בין שתי קבוצות המילים? מה לדעתכם פירוש המשפט ״וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות״? בחרו משפט אחד בשיר שמרגש אתכם במיוחד והסבירו מדוע.

מומלץ ללמוד את מנגינות הבתים השונים בצמדים: לימוד מנגינת הבית הראשון ומייד לאחר מכן לימוד מנגינת הבית הרביעי; לימוד מנגינת הבית השני ומייד לאחר מכן לימוד מנגינת הבית החמישי והשביעי; לימוד הבית השלישי והשישי (שהם זהים גם בטקסט וגם במנגינה).

המנצח/ת ינגנו לתלמידים את מנגינתו של אחד הבתים, והילדים יצטרכו לסמן במספרי אצבעות את מספרי הבית/הבתים להם המנגינה תואמת.

הילדים ילמדו להבחין בהבדלים הקטנים שבלחן בין הבתים השני, החמישי והשביעי.

הצעות לביסוס השיר

בבתים הראשון והרביעי מומלץ לתרגל את סגירת העיצור בסופי המשפטים, שבאה לאחר צליל ארוך יחסית. מומלץ לסגור את העיצור על ההפסקה שעל הפעמה הרביעית, אולם אם קשה לזמרים להחזיק את הצליל עד סופו, ניתן גם לסגור על הפעמה השלישית. ניתן לתרגל את הסגירה האחידה של העיצור בסוף המשפט בדרכים שונות:

1. דקלום / שירה של המשפט ומחיאת כף בו זמנית עם הגיית העיצור הסוגר.

2. שירה בלב של המשפט והגייה רק של העיצור הסוגר.

3. תרגול של סגירת העיצור במיקומים מטריים שונים על פי הנחיות מקדימות של המנצח.

4. תרגול סגירת העיצור על פי תנועות המנצח/ת, ללא הנחיות מקדימות.

5. תרגול סגירת העיצור על פי תנועות ניצוח של ילדים מתנדבים.

גם בבתים השלישי והשישי (הזהים מבחינת המילים) יש עיצורים בסיומי המשפטים שרובם פוצצים, ולכן גם שם חשובה הסגירה המדויקת, וניתן ליישם גם שם את אותם התרגילים, וכך גם בבית השביעי.

דגשים בנוגע לעיבוד

העיבוד עובר לסירוגין בין קטעים המושרים באוניסון (כלומר בתפקיד אחד בלבד) לבין קטעים המושרים בשני תפקידים שונים.

הקטעים הדו קוליים כתובים באופן הומוריתמי, כלומר שהמקצב זהה בשני התפקידים, ואילו רק גבהי הצלילים משתנים, מה שמוריד מרמת העצמאות של התפקידים השונים.

החלקים שחוזרים על עצמם בשיר מבחינה מוזיקלית גם מקבלים על עצמם לרב את אותו העיבוד.

החלק של הווקאליזה - הקטע המושר ללא מילים - מומלץ לנסות ולתרגל את שירתו על הברות שונות.

הצעות לביצוע השיר במעגל השנה

הן בשל תוכנו של השיר והן בשל נסיבות כתיבתו, הוא יכול בהחלט להתאים לביצוע בטקסי יום הזיכרון לחללי צה״ל ונפגעי פעולות האיבה. ניתן גם לבצעו באירועים נוספים, שהרי השלום תמיד רלוונטי.