הצעות להקניית השיר

קריאת הטקסט וביאור מילים לא מובנות. במה לדעתכם עוסק השיר? תוך הסתכלות במילות השיר נסו לגלות מאיזה שלושה עולמות תוכן שואבת המשוררת את דימוייה? סמנו על גבי המילים בשלושה צבעים שונים את המילים / הביטויים השאובים מכל עולם.

מה לדעתכם מסמל כל אחד מן העולמות הללו? מה לדעתכם המקום הדרמטי ביותר בשיר ומדוע? ילדים ייתבקשו להביא דוגמאות לניגונים / שירים אשר השפיעו עליהם, אותם שמעו וספגו בבית הוריהם.

לימוד התפקידים השונים: אם הילדים אינם מכירים את השיר, כדאי ללמד תחילה את המנגינה הראשית, ורק אחר כך ללמד את התפקידים השונים כפי שכתובים בעיבוד.

הצעות לביסוס השיר

תרגול שירת אוקטבה בעלייה - לשיר בברבור, לשיר עם תנועת ידיים מנוגדת וכיפוף ברכיים כלפי מטה, לשים לב שהילדים לא מרימים את הראש עם שירת הצליל הגבוה.

תרגול שירה של קישוטים / סלסולים - לשיר כל צליל בסטקטו, לשיר ולסמן בתנועת אצבע כל אחד מהצלילים.

תרגול שירת הסיומות הפריגיות - לשיר ברצף את כל ארבעת המשפטים המסיימים של הבתים בהם יש את הסיומות הפריגיות.

תרגול שירה של משפטים מוזיקליים ארוכים בלגטו - להוסיף תוך כדי שירה תנועה ממושכת של גלגול ידיים קדימה, או ציור של קשת ביד אחת מתחילתו של המשפט ועד הנשימה.

דגשים בנוגע לעיבוד

הבית הראשון כתוב באוניסון אך ניתן כמובן לבצעו גם בסולו או בקבוצה קטנה.

בבתים 2 ו-4 המנגינה הראשית נודדת בין הקולות: בשתי השורות הראשונות בקול העליון, ובשתי השורות הבאות בקול התחתון, זאת במטרה ששני הקולות יתנסו בשירה של מנגינה ראשית ומנגינה מלווה. יש לפתח את המודעות של הזמרים מתי הם שרים מנגינה ראשית ומתי מנגינה מלווה ולהתייחס לבלאנס בין הקולות.

בבית השלישי כתובים שני תפקידים שונים, אך אין חשיבות לחלוקה בין הקולות, כלומר ניתן להחליף ביניהם על פי הנוחיות.

העיבוד נכתב במקור בסולם דו מינור אך בהחלט ניתן לבצע אותו גם בסולם רה מינור. לא מומלץ לבצע בסולמות נמוכים יותר משום שהקול התחתון עשוי להיות נמוך מדי עבור ילדים.

הסלסולים הנהוגים בסיום הבתים הוסרו בעיבוד למקהלה בשל הקושי לשיר אותם באופן מדויק בידי מקהלה שלמה.