הצעות להקניית השיר

המנצח/ת ישירו את השיר והילדים יתבקשו תוך כדי לצייר באויר במכחול דמיוני את קונטור המנגינה. אם המנגינה עולה - יציירו קו עולה, אם המנגינה יורדת - יציירו קו יורד, ואם המנגינה נשארת באותו הצליל, יציירו קו אופקי.

הילדים יקבלו את תווי השיר (בגרסת שני הקולות ולא בגרסת הפסנתר) אך ללא המילים הרשומות בצד. הילדים יתבקשו להתחלק לקבוצות קטנות ולרשום את הטקסט העברי מתוך התווים עצמם (זאת כמובן לאחר שילמדו את עקרון רישום המילים בעברית על גבי התווים).

מנצח/ת ינגנו בכלי את חלקו הראשון של הבית (תחילה הראשון ואז גם השני), והילדים יתבקשו לחזור אחריו בשירה, אך הפעם יחד עם המילים (תוך התבוננות בטקסט שרשמו). כך גם בחלקו השני של הבית, אולם שם יש מקום אחד בו מותאמים שני צלילים להברה. הילדים יוכלו להציע הצעותיהם כיצד להכניס את הטקסט על גבי המנגינה ששמעו. תרגיל זה ניתן לעשות גם עם המנגינה הראשית וגם עם המנגינה המלווה

הילדים יעקבו בתווים תוך כדי שירה ו/או נגינה של המנצח/ת, שיעצרו במקומות שונים. הילדים יסמנו באיזו תיבה נעצרו.

הצעות לביסוס השיר

הילדים ישירו את המנגינה הראשית ואת המנגינה המלווה תוך כדי תנועה סיבובית של הידיים, במטרה לשמור על צליל מלא ובלגטו.

הילדים ישירו את חלקו הראשון של השיר בנשימת שרשרת, ללא נשימה בין תיבה שנייה לשלישית. כל ילד ירים את ידו בזמן ש״גונב״ נשימה. חשוב שהנשימות תהיינה תמיד על חשבון צליל ולא בין הצלילים.

לאחר לימוד שתי המנגינות בנפרד, מומלץ לשלב את שני התפקידים באופנים שונים:

1. מנגינה 1 בשירה עם טקסט, מנגינה 2 בשירה על הברה אחת בתנועה סגורה כמו LU, וההיפך.

2. שתי המנגינות מושרות כשכל קבוצה עומדת במעגל עם הפנים כלפי פנים.

3. שתי המנגינות מושרות כשכל קבוצה עומדת במעגל עם הפנים כלפי חוץ.

4. שתי המנגינות מושרות כששתי הקבוצות מעורבבות.

דגשים בנוגע לעיבוד

במקור נכתב השיר כמנגינה אחת בלבד (המנגינה העליונה) ועל כן, לגיטימי ללמדו במקהלה גם באוניסון. כך או כך, מומלץ להשתמש לליווי בתפקיד המקורי לפסנתר שכתב מנדלסו (שימו לב שהעיבוד כתוב בדו מז׳ור ואילו תפקיד הפסנתר כתוב בסי מז׳ור.

המנגינה המלווה לקוחה ברובה מתוך ליווי הפסנתר של מנדלסון ויכולה לתמוך בילדים השרים תפקיד זה.

בחלק הראשון של כל בית יש תנועה של טרצות מקבילות בין שני הקולות, מה שעשוי להיות לא פשוט עבור מקהלות שאינן מנוסות בשירה רב קולית.