הצעות להקניית השיר

היות ומנגינת השיר היא ידועה וקליטה יחסית, מומלץ להתחיל דווקא בהקניה של המנגינה המלווה. למנגינה זו יש עצמאות מלאה ועל כן ניתן ללמד אותה ראשונה מבלי להגיד לילדים שהיא איננה המנגינה הראשית. רק לאחר שליטה במנגינה המלווה, ילמדו לשיר גם את המנגינה הראשית.

מכיוון שבשתי המנגינות יש תחושת פעמה ברורה ושימוש רק בערכים ריתמיים פשוטים של רבעים, שמיניות וחלקי 16, ניתן לנצל את תהליך לימוד השיר לפיתוח האוריינות המוזיקלית ברמת קריאת המקצבים, ומשחקים של הקשת פעמה אל מול מקצב.

הצעות לביסוס השיר

עיבוד זה הוא הזדמנות טובה לתרגל מיומנות של שירה דו קולית. לאחר לימוד שתי המנגינות בנפרד, מומלץ לשלב את שני התפקידים באופנים שונים:

1. מנגינה 1 בשירת המקהלה ומנגינה 2 בשירת או נגינת המנצח/ת, ולהיפך.

2. מנגינה 1 בשירה ומנגינה 2 בהקשת מקצב בלבד, וההיפך.

3. מנגינה 1 בשירה עם טקסט, מנגינה 2 בשירה על הברה אחת, וההיפך.

4. שתי המנגינות מושרות כשכל קבוצה עומדת במעגל עם הפנים כלפי פנים.

5. שתי המנגינות מושרות כשכל קבוצה עומדת במעגל עם הפנים כלפי חוץ.

הילדים ישירו את השיר ובכל פעם שיופיע קישוט, יעשו תנועה עם האצבע על כל אחד מצלילי הקישוט.

דגשים בנוגע לעיבוד

העיבוד כתוב לשני קולות שונים, כשלכל אחד מהקולות יש את מירב העצמאות. על כן זהו עיבוד מצוין לעבודה עבור מקהלות שמתנסות לראשונה בשירה דו קולית.

מבחינת מנעד, אין כאן את החלוקה המקובלת שהקול העליון הוא הגבוה והקול התחתון הוא הנמוך. מנעדו של הקול התחתון דווקא רחב יותר ובחלקים מסויימים אף עולה גבוה יותר מהקול העליון. על כל פנים, המנעד הכולל של השיר על שתי מנגינותיו הוא מדו ראשון עד רה שני, מה מאפשר לכל ילד לשיר את שתי המנגינות, ועל כן מומלץ לבצע את השיר כך שכל ילד ישיר גם מנגינה ראשית וגם מנגינה מלווה.