רקע על כתיבת השיר

שרה לוי תנאי הצמידה למילים המקראיות לחן שמקורו ככל הנראה עממי ערבי. השיר המוכר לנו כיום הוא רק חלק קצר מתוך שיר ארוך יותר שהובא לדפוס לראשונה בשנת 1948.

מאפיינים מוזיקליים

מנגינת השיר כתובה במודוס האאולי, כשהמדרגה ה-6 בסולם כלל איננה מופיעה בה. במנגינה המלווה המדרגה ה-6 מופיעה מספר פעמים.

מנגינת השיר מבוסס כמעט על טהרת הצעדים (מרווחים של צלילים סמוכים), כשהקפיצות היחידות מופיעות על המילה ״מדלג״ - קפיצות של קווינטה בעלייה. גם במנגינה המלווה הקפיצות הן מועטות.

מנגינת השיר בנויה משני חלקים: חלק ראשון על המילים ״קול דודי, קול דודי, קול דודי הנה זה בא״, מורכב משני משפטים זהים; חלק שני על המילים ״מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות״, מורכב גם הוא משני משפטים המהווים פריודה - המשפט הראשון מסתיים באופן פתוח ואילו המשפט השני חוזר על אותו החומר המלודי אך מסתיים באופן סגור על צליל הטוניקה. מבנה זה נשמר גם במנגינה המלווה.

השיר שופע בקישוטים בהם מותאמים שניים או שלושה צלילים להברה טקסטואלית אחת. מבחינה ריתמית - השיר מורכב מערכים בסיסיים של רבעים, שמיניות וחלקי 16, כשבין שתי המנגינות נשמר לרב עקרון של סטטיות מול דינמיות: כאשר קול אחד פעיל יותר מבחינה רתמית, הקול השני סטטי יותר.