הצעות להקניית השיר

מכיוון שהשיר מתאפיין בלחן סילבי (לכל הברה בטקסט מותאם צליל אחד בלבד), ניתן ללמדו באופן כזה שהמנצח/ת י/תנגן לתלמידים את המנגינה של כל שורה, והתלמידים, כשדף המילים בידיהם, יחזרו על המנגינה אך הפעם עם הטקסט. כדאי לנסות תחילה כל שורה בנפרד, ובשלב הבא לחבר שתי שורות יחד. (שימו לב שיש מקום אחד בלבד בשיר בו מותאמים שני צלילים להברה אחת, ושם יתכן שהתרגיל ידרוש עזרה. אולי הילדים ימצאו מקום זה לבד?)

דרך אחרת להקנייה ראשונית היא דווקא תוך יציאה מן הטקסט. שאלות לדיון לאחר קריאה משותפת של המילים: מה הנושא של השיר? האם הוא מעביר מסר מסוים? התוכלו לתת דוגמאות בהן פעלתם לשימור הטבע והסביבה שלכם? האם לדעתכם כותבת השיר מעבירה עלינו ביקורת כחברה? בשלב הבא ניתן להשמיע את השיר פעם אחת או מספר פעמים ולשאול שאלות קצרות עליהן ניתן לענות בסימון ידיים / אצבעות: כמה בתים לשיר? כמה פעמים הפזמון חוזר? הרימו יד בסיום של כל משפט מוזיקלי; ציירו את הקונטור של הנגינה תוך כדי האזנה וכד׳.

הצעות לביסוס השיר

כל שורות שלושת הבתים מסתיימות בעיצורים פוצצים כגון ד׳ ו-ת׳ (להוציא שורה אחת, התגלו היכן היא?). עיצורים פוצצים דורשים דיוק גדול בתזמון ההגייה שלהם משום שיש להם רגע היווצרות אחד שאיננו ניתן למשיכה. על כן כדאי לתרגל סגירה מדוייקת של העיצורים בסופי השורות בדרכים שונות: סגירה כתגובה לתנועת המנצח/ת, סגירה כתגובה לסימון של אחד הילדים, סגירה על פעמה שנקבעה מראש ללא סימני ניצוח, הוספת מחיאת כף או אירוע תנועתי אחר בזמן הסגירה וכד׳. ניתן גם לחבר בין כל שתי שורות צמודות ללא נשימה, ואז הסגירה תתבצע רק בסיומי שורות 2 ו-4. ניתן להשוות לפזמוני השיר בהם כל אחת מהשורות מסתיימת דווקא בתנועה פתוחה ללא עיצור.

השיר הוא לירי באופיו, ומתאים מאוד לעבודה על שירה בלגטו בדרכים שונות: שירה של השיר רק על גבי התנועות, ללא עיצורים; שירה תוך כדי תנועת סיבוב ידיים קדימה במטרה להשיג צליל מתמשך; הוספת תנועה על ידי הילדים המדגימה את אורך המשפט והחיבור בין צליל לצליל;

דגשים בנוגע לעיבוד

העיבוד כתוב בעיקרו בשני קולות אך במקומות בודדים מתפצל לשלושה או ארבעה קולות בעלי אופי הרמוני. על כן מומלץ לחלק את המקהלה לשני תפקידים עיקריים ובמקום בו יש פיצול ליותר תפקידים, ניתן לתת לקבוצה קטנה של זמרים לשיר את הפיצולים הנוספים. לא מומלץ לחלק את המקהלה לארבע קבוצות שונות, שכן אין לכך באמת הצדקה.

בשירה של המנגינה בלבד באוניסון, מומלץ מאוד לעשות טרנספוזיציה כלפי מעלה לסולם סי מינור.

הצעות לביצוע השיר במעגל השנה

טקס ט״ו בשבט או כל טקס אחר העוסק בטבע.