אודות השיר

טקסט השיר עוסק ביפי הטבע ומעודד את האדם לצאת אליו ולהנות ממנו, לצד מחויבותו ואחריותו לשמור עליו.

בשיר שלושה בתים בעלי מבנה פואטי זהה עם טקסט משתנה, שביניהם פזמון חוזר. כל אחד משלושת בתי השיר בנוי מארבע שורות בחריזה סורגת: שורות 1 ו-3 חורזות זו לזו ושורות 2 ו-4 חורזות זו לזו.

בתי השיר מדגישים את החזרתיות שבטבע על ידי צירופי מילים כמו ״כל שנה״, ״באותו מועד״ ו״על אותה גבעה״, המתארים תמונה של הטבע כגורם נצחי וגדול מאיתנו. אך במקביל מופיעים בבתי השיר גם לא מעט מילים וצירופים המזכירים לנו את הזמניות של האדם וגם של הטבע, באם האדם לא ישכיל לשמור עליו: ״אסור לקחת״, ״ניתן לנו הוא כעת״, ״עת לקחת ועת לתת״, לא תוכל את היופי איתך לקחת״, ״הוא ניתן לנו רק כעת״, ״שהזמן שהזמן עבר״.

בעוד שהבתים הראשון והשלישי עוסקים במובהק ביפי הטבע, הרי שהבית השני עוסק ביפי האהבה, שיכולה להיות של האדם אל הטבע, אך גם בין אדם לאדם. תיאור האהבה כ״פורחת״ משאיר אותנו בעולם המונחים של הטבע, ועל כן בית זה לא נראה חריג בנוף השיר.

הפזמון החוזר הוא מעין המנון הצדעה לטבע, המעודד את האדם לצאת אליו ולהנות ממנו. הוא מתאפיין בלשון ציווי החוזרת במילים ״לך״,״תפוס״ ו״טבול״ המדגישה את הקריאה הנמרצת לצאת אל הטבע.

מאפיינים מוזיקליים

השיר מורכב משני חלקים מוזיקליים החוזרים לסירוגין: לחן הבתים ולחן הפזמון.

כל אחת משלוש השורות הראשונות בכל בית מולחנת במקצב דומה ובסיומה צליל ארוך יחסית היוצר תחושה של מנוחה, אך בכל שלושת המקרים הסיום עדיין נשמע פתוח: שורה ראשונה מסתיימת אמנם על צליל הטוניקה אך על פעמה חלשה (ולכן אין תחושה של סגירה), ושורות שנייה ושלישית מסתיימות על המדרגה ה-5. רק השורה הרביעית הסוגרת כל בית מסתיימת על צליל הטוניקה על פעמה חזקה בערך של שלם, מה שנותן תחושת סיום ממשית.

בעוד ששורות 1,2 ו-4 בכל בית מורכבות כל אחת משתי תיבות של ארבעה רבעים עם קדמה, הרי שבשורה השלישית חלה שבירה על ידי תיבה נוספת בת שתי פעמות בלבד. תוספת זו יוצרת חוסר סימטריה, שאופיינית לעיתים קרובות לא רק למוזיקה אלא גם לטבע.

פזמוני השיר מולחנים במבנה של פריודה בעלת שני משפטים: המשפט הראשון מסתיים באתנח דומיננטי על המדרגה ה-2, ואילו המשפט השני חוזר על החומר המוזיקלי של קודמו אך מסתיים על בקדנצה אותנטית על הטוניקה ובזאת מביא לסיום הפזמון. גם כאן שוברת המלחינה את הסימטריה באמצעות חילוף משקל בחלקה השני של הפריודה.