מיזם "שירו" נוצר במטרה לקדם את מקהלות בתי הספר בישראל. באתר ובאפליקציה הנלוות אוסף יצירות למקהלה מלוות בסל עזרים למורים ולתלמידים. בשלב הראשון, יועלו לאוויר מספר בודד של שירים, במטרה לבחון את הצרכים ואופן השימוש במיזם ולייצר בעתיד שירות בעל ערך למקהלות בית ספריות שיאפשר אימון בשירת המקהלה לתלמידים בשעות אחר הצהריים.

נגישות
האפליקציה "שירו" תאפשר לתלמידים להקשיב לתפקידי המקהלה בכל מקום בעזרת הסמארטפון. האתר יאפשר למורים ולתלמידים גישה לתווים, הקלטות ליווי ותפקידים, וחומרים מתודים.
הקלטות חיות
כל היצירות מלוות בהקלטות חיות של הליווי וכל תפקיד בנפרד. באתר ובאפליקציה תוכלו לשמוע את הערוצים השונים לפי בחירתכם.
חומרים מתודים
כל היצירות מלווה ברקע תיאורתי נגיש לתלמידים ומורים. כמו כן, מורים ומנצחים יוכלו למצא באתר בהכוונה מתודית להקניית היצירות במקהלה.
אנא שתפו אותנו בחוויית השימוש שלכם במיזם זה והרשמו לרשימת התפוצה כדי שתוכלו להתעדכן בחידושים הצפויים בקרוב
ליחצו להרשמה

מיזם "שירו" הינו תוצר של שיתוף פעולה בין "מרכז נונה לאומניות הקול", "קהילה מנגנת" ומשרד החינוך